”Binas överlevnad är viktigare än sockerbetor”

Det finns ingen gråzon när det kommer till överlevnad. Bina och därmed vår framtida matförsörjning hotas, då kan vi inte ge dispens till sockerodlare att använda bekämpningsmedel som är farliga för bin. Vi borde dessutom minska sockerkonsumtionen för folkhälsans skull, skriver debattörer.

Publicerad
Cirka var tredje tugga vi äter och runt 70 procent av antalet grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering, skriver artikelförfattarna.

Cirka var tredje tugga vi äter och runt 70 procent av antalet grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering, skriver artikelförfattarna.

Foto: Gyorgy Varga/AP
Sockerbetor skördas.

Sockerbetor skördas.

Foto: Philipp Schulze/AP
Annons

De accelererande klimatförändringarna är en ödesfråga. En minst lika viktig fråga är den biologiska mångfalden. Ett allvarligt hot mot denna mångfald är bekämpningsmedel vars påverkan på pollinatörerna, bin, vildbin med flera, har uppmärksammats alltmer på senare tid. EU har nyligen mycket förtjänstfullt beslutat att i princip förbjuda tre neonikotinoider, bekämpningsmedel som är farliga för honungsbin och andra pollinerare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons