”Resurser inte viktigast för nyanländas resultat”

Trots likartade förutsättningar finns stora skillnader när det gäller de nyinvandrade elevernas skolresultat i olika kommuner. Vår analys visar att politisk styrning och ledarskap spelar en väsentlig roll för resultaten i grundskolan, skriver Karin Rebas, Svenskt Näringsliv.

Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT
Karin Rebas.

Karin Rebas.

Foto: Ernst Henry Photography
Annons

Nio av tio niondeklassare som är födda i Sverige får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Bland de nyinvandrade eleverna, de som varit i Sverige i mindre än fyra år, är resultaten betydligt sämre: läsåret 2017/18 var andelen behöriga till gymnasiet endast 29 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons