Han hindrade muslimsk erövring av Europa

Karl Martell överser bestraffning och bannlysning av två män. Från verket Grandes Chroniques de France, 1375-79.
Karl Martell överser bestraffning och bannlysning av två män. Från verket Grandes Chroniques de France, 1375-79. Foto: Bridgeman/IBL

”I historien om krigen mellan kristna och muslimer dyker alltid Karl Martell upp. Han besegrade en muslimsk armé vid Poitiers år 732 och hindrade därmed islam från att breda ut sig över Västeuropa. Vem var Karl Martell och hur viktig var hans insats?”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Karl var en frankisk storman, vars maktbas var förlagd till gränstrakterna mellan dagens Frankrike och Tyskland. Tillnamnet ”Martell” betyder ”Hammaren” och syftar på hans krigiska bravader. Karls familj brukar i historisk litteratur omväxlande kallas pippinider (efter en av hans förfäder, vid namn Pippin) eller karolinger (efter honom själv, av det latinska ordet för Karl, Carolus). Hans far Pippin hade dominerat frankisk maktpolitik under decennierna kring 700 i egenskap av maior domus (rikshovmästare), men när han avled år 714 utbröt våldsamma fejder om vem som skulle ärva hans position. Det var i detta läge Karl gjorde sig ett namn.

Kampen stod mellan Pippins änka Plectrude och Karl, som var son till Pippin och en annan kvinna. Familjefejden gjorde det möjligt för lokala och regionala ledare, som blivit kuvade av Pippin, att göra sig självständiga. Samtidigt anföll grannarna i norr, friserna, under kung Radbod. Stormännen i Neustrien (nordvästra delen av dagens Frankrike samt Belgien) uppsatte en egen maior domus vid namn Ragamfred, vars inledande offensiv österut förde honom ända till Köln. Först efter några intensiva år av skiftande krigslycka stod det 719 klart att Karl hade triumferat över sina motståndare. Den siste kungen av den merovingiska ätten som utövade faktisk kungamakt, Chilperik II, utlämnades detta år till Karl av Eudo, den självständige härskaren av Akvitanien i söder, till vilken Chilperik tagit sin tillflykt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons