Erik Bergqvist:Intressanta insikter om insekternas liv

Efter avhandlingen om ögonprickarna på slåttergräsfjärilens framvinge har den brittiske biologen Dave Goulson gett sig i kast med populärvetenskaplig naturprosa. I ”Galen i insekter” avhandlas allt från skalbaggens parningsritualer till husflugans kräkningar.

Publicerad
Insekter i symbios: myror håller sig ofta med bladlöss som en sorts boskap, samtidigt som de skyddar dem från angrepp.

Insekter i symbios: myror håller sig ofta med bladlöss som en sorts boskap, samtidigt som de skyddar dem från angrepp.

Foto: IBL
Husfluga.

Husfluga.

Foto: IBL
Slåttergräsfjäril.

Slåttergräsfjäril.

Foto: IBL
"Dödsur", Strimmig trägnagare.

"Dödsur", Strimmig trägnagare.

Foto: Steffen Schellhorn/IBL
Annons

Humlornas härförare Dave Goulson är tillbaka. Förra årets ”Galen i humlor” (se Under strecket 23/4 2015) där den brittiske biologi­professorn frikostigt spred kunskap och spekulationer om sin favorit­insekt, men också i hägnet av en miljöpolitisk ­appell satte in den i ett ekologiskt sammanhang, blev en framgång – oväntad kanske, trots att vi väl visste att just humlan på grund av sitt sonora viola da gamba-läte och allmänt bevekande anblick när den letar boplats eller stinn av nektar försöker ta sig upp ur en blomma, är ganska populär och på något vis tillgänglig för att vara insekt, i jämförelse med låt säga en färglös liten vecklare eller en hästbroms.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons