Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher

Trots utbyggnad – hotellen i Stockholm räcker inte till

Antalet disponibla hotellrum i Stockholm har fördubblats sedan 2000. Men trots den kraftiga ökningen ser marknaden inte ut att mättas. Tvärtom växer både efterfrågan och mängden rum. Samtidigt ställer en ny typ av turister nya krav.

– Hotellen behöver bli bättre på till exempel kinesisk frukost, säger Olle Zetterberg vd för Stockholm Business Regions.

Publicerad

Enligt SCB-statistik från branschorganisationen Visita var antalet hotell i Stockholm 101 vid millennieskiftet och 167 i fjol. När det gäller antalet disponibla hotellrum per natt har de ökat från 10 491 år 2000 till 21 191, år 2017, det vill säga en fördubbling.

De senaste 40 åren har hotellmarknaden i snitt vuxit med 3,5 procent om året, men sedan 2013 har tillväxten varit betydligt högre.