Annons

Då vändes världens blickar mot Sverige

Två gånger under 1920- och 1930-talet riktades världens blickar mot Sverige som en trendsättare i världen. Begreppen Swedish Grace och Swedish Modern myntades och förändrade synen på svensk formgivning.

– Då vändes allas blickar mot Sverige och svenska formgivare, säger Ulrika Ruding, chefsintendent på Stockholms Auktionsverk.

Det nya begreppet Swedish Modern myntades och beskrev en omtolkning av den funktionalism som var populär under 1930-talet. Swedish Modern stod för ett mer konstnärligt och friare ideal än tidigare. Foto: Stockholms Auktionsverk
Det nya begreppet Swedish Modern myntades och beskrev en omtolkning av den funktionalism som var populär under 1930-talet. Swedish Modern stod för ett mer konstnärligt och friare ideal än tidigare.
Det nya begreppet Swedish Modern myntades och beskrev en omtolkning av den funktionalism som var populär under 1930-talet. Swedish Modern stod för ett mer konstnärligt och friare ideal än tidigare. Foto: Stockholms Auktionsverk

Under början av 1900-talet blev svensk formgivning omtalad i världen. I och med Stockholmsutställningen på Djurgården 1930 slog funktionalism – som vuxit fram under många år – genom med sin enkla och funktionella formgivning. Vid den tiden hade begreppet Swedish Grace redan myntats och beskrev en svensk variant av art déco som blev populärt under perioden 1920-1930.

Swedish Grace stora internationella genombrott skedde redan i samband med världsutställningen i Paris 1925 men Swedish Grace fick under världsutställningen i New York 1939 en efterträdare.

Under 1930-talet hade en ny sorts formgivning vuxit fram som utvecklades ur den nordiska klassicismens, Swedish Grace, dekorativa och individuella formgivning. Det nya begreppet Swedish Modern myntades och beskrev en omtolkning av den funktionalism som var populär under 1930-talet. Swedish Modern stod för ett mer konstnärligt och friare ideal än tidigare.

Slog genom internationellt

Till världsutställningen i New York 1939 slog Swedish Modern genom på internationell nivå tack vare den svenska utställningen ”Swedish Modern – A Movement Towards Sanity in Design”.

– De svenska formgivarna, och tillverkarna, la ut mycket tid på att ställa ut på exempelvis världsutställningarna. Man deltog i tävlingar på de stora utställningarna och svenskar vann många guldmedaljer. Det i sin tur skapade uppmärksamhet, säger Ulrika Ruding, chefsintendent på Stockholms Auktionsverk.

Ett exempel är Estrid Ericson som skapade svenskt Tenn. Företaget föddes 1924 och redan 1925 ställde hon ut på världsutställningen i Paris. Väl där tog hon hem en guldmedalj och Svenskt Tenns rykte i världen var satt. Flera stora svenska företag, exempelvis Orrefors, anställda formgivare som under flera år arbetade inför specifika världsutställningar.

– Om man vann fick man ett internationellt uppsving och fick även mycket utländsk press. Det var avgörande för att Swedish Modern skulle få det genomslag som gör att det än i dag är populärt, säger Ruding.

Sveriges paviljong under världsutställningen i New York 1939.
Sveriges paviljong under världsutställningen i New York 1939.
Sveriges paviljong under världsutställningen i New York 1939.

Präglades av extravagant stil

Under 1930-talet präglades USA av en väldigt extravagant stil vilket gjorde att Swedish Modern stack ut ännu mer. Med formgivare som Josef Frank på Svenskt Tenn eller GA Berg lanserades nya ideal som fick sin tydliga plats på den internationella kartan.

I dag, drygt 90 år senare, är Swedish Modern mer populärt än någonsin, särskilt internationellt. Ulrika Ruding på Stockholms Auktionsverk menar att vi i Sverige generellt inte förstår hur pass stort Swedish Modern och svensk formgivning är internationellt.

– Det finns intresse från hela världen och det är större internationellt än i Sverige. Det är få svenska privatpersoner som köper Swedish Modern-objekt, bland annat på grund av prisbilden.

Hon fortsätter.

– Internationellt sett är åsikten att Swedish Modern-objekt är väldigt prisvärda, beroende på vilket objektet är och vem formgivaren är, säger hon.

Efter andra världskriget har det varit väldigt få världsutställningar. Efter kriget splittrades världen och katastrofal ekonomi för många Europeiska länder satte stopp för fler utställningar.

Men intresset för svensk och nordisk formgivning lever kvar.

Har du ett eller flera föremål som du vill ha värderade? Läs här så får du tips kring hur du ska gå tillväga.