Gregor Noll:Putin vill vantolka folkrätten till sin fördel

Valfränder: Carl Schmitt och Vladimir Putin.
Valfränder: Carl Schmitt och Vladimir Putin. Foto: Okänd, Alexei Druzhinin / TT

Putins försvar för invasionen av Ukraina kan framstå som logiskt, om man godtar den nazistiske folkrättstänkaren Carl Schmitts idéer om rikets och herrefolkets rätt över staten och folken. Väljer Kina att stödja denna inställning står den samtida folkrätten inför en fundamental utmaning.

Gregor Noll
Publicerad
Annons

I anslutning till Rysslands angrepp på Ukraina den 24 februari åberopade Vladimir Putin non-interventionsprincipen, en grundläggande norm i dagens folkrätt, för att rättfärdiga sin våldsanvändning. Men det råder ingen tvekan om att det är Ryssland som brutit mot denna princip. Putins intervention i Ukraina har beskrivits som ett angrepp på den europeiska säkerhetsordningen som sådan, vars fundament är folkrättens våldsförbud och non-interventionsprincip, medan Putin å sin sida räknat upp flera tillfällen där väst använt våld i strid mot folkrättens våldsförbud. Om Putins syfte är att etablera en ny säkerhetsordning vill han alltså förändra folkrättens grunder. I dag är det av största vikt att vi förstår tanken bakom denna Putins alternativa folkrätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons