Annons

Borrar efter energi – i jordens inre

Går det att ta tillvara på energin som finns i jordens inre?
Går det att ta tillvara på energin som finns i jordens inre?

Att ta tillvara på värmen som finns djupt inne i jordskorpan är något man gjort under en lång tid där förutsättningarna funnits. Sverige har inte varit en av platserna – fram tills nu.

I Malmö håller man just nu på att borra sig flera kilometer ned i jorden för att utvinna jordens egen, rena värme på ett säkert och resurseffektivt sätt.

– Det här är en ”game changer”, det kan ändra hela fjärrvärmebranschen i grunden, säger Mats Egard, projektledare på E.ON.

Kallt vatten åker ned och varmt vatten kommer upp. Det är principen i det pilotprojekt som E.ON just nu utför i Malmö.

Idén grundar sig i geotermisk energi – att ta tillvara på och använda den värme som finns i jordskorpans inre. Genom att borra sig flera kilometer ned kan man låta vattnet värmas upp av jordens inre och ut kommer 150 grader varmt vatten som är redo att skickas ut i fjärrvärmenätet.

– I princip finns det hur mycket energi som helst, som är grön, förnybar och tillgänglig när som helst, säger Mats Egard, projektledare på E.ON.

Geotermisk uppvärmning är ingen nyhet i sig. Det används flitigt på platser med gynnsamma förutsättningar, som till exempel på Island. Utmaningen i Sverige har varit att man behövt borra så djupt för att få tillräcklig temperatur, vilket inte tidigare har varit realistiskt.

Det kan ändra hela fjärrvärmebranschen i grunden

Nu har teknikutvecklingen nått så långt att det går att borra till de djup som behövs för att utvinna jordens egen, rena värme på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Den 52 meter höga borriggen i Malmö har just nu borrat sig 3 kilometer ned i jorden.

Kan värma upp stora delar av Malmö

E.ON planerar att ha den första anläggningen i drift redan 2022. Just nu håller man på med ett pilotprojekt i Malmö för att samla in så mycket data som möjligt.

– Vi har borrat ett testhål nu i sommar för att testa olika tekniska lösningar. Det känns väldigt spännande, säger Mats Egard.

Den 52 meter höga borriggen har just nu borrat sig 3 kilometer ned i jorden. Hela borrningen avlyssnas av ett antal geofoner som kan jämföras med en slags mikrofon. Några av geofonerna är nedsänkta i djupa hål nära borrplatsen, andra är placerade på marken runtomkring. Geofonerna fångar upp de ljudvågor som sprids i berget under borrningen och registrerar om borren stöter på till exempel en sprickzon eller förkastning. När borrningen är klar kommer avancerade datormodeller att analysera de inspelade ljuden och bygga upp en bild av hur berget ser ut.

Planen är att kunna värma upp stora delar av Malmö med utsläppsfri värme inom 10 år. Eftersom anläggningarna varken tar upp mycket yta eller generar utsläpp från förbränning finns det stor potential för att skala upp och bygga fler anläggningar runt om i Sverige. Systemet kan dessutom utrustas för att generera den el som behövs för driften.

– Jag är övertygad om att det här är en ”game changer”, det kan ändra hela fjärrvärmebranschen i grunden, avslutar Mats Egard.