Annons

Mjölk med kornas hälsa i fokus på Arlagårdarna

Arlakornas mående bedöms regelbundet för att säkerställa att de har det bra.
Arlakornas mående bedöms regelbundet för att säkerställa att de har det bra. Foto: Arla

Mjölk kan bara vara god om den görs med omtanke om djurens bästa. Men hur vet man om en ko mår bra eller inte? På Arlas gårdar bedöms varje kos mående regelbundet för att säkerställa en god hälsa, berättar Åse Arnbratt, regionchef på Arla. 

– Det är viktigt att korna är friska och sköts med omsorg för att de ska mjölka bra, säger hon.

God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. Därför har Arla uppdaterat sitt kvalitetsprogram Arlagården med ett ännu större fokus på djurvälfärd, och infört en nollvision som går ut på att inga kor ska fara illa. Det innebär att djurägaren alltid arbetar för djurens bästa, och om en ko blir sjuk får hon den behandling hon behöver. Det sker också en tätare rapportering om hur varje ko mår.

– Självklart tittar bönderna till korna varje dag och säkerställer att de har det bra. Dessutom fyller gården varje kvartal i ett antal frågor och gör en bedömning av djuren på fyra områden – hull, hältor, skador och renhet – som är viktiga för kornas välmående, säger Åse Arnbratt, regionchef på Arla.

Bedömningen görs på ett standardiserat sätt efter en gemensam mall, och vid behov kan det krävas att man tar hjälp av en expert, veterinär eller liknande. Att arbeta med en expert och tillsammans bolla olika åtgärder kan vara en bra hjälp. 

I många ladugårdar finns fasta eller roterande ryktborstar som korna kan skrubba sig mot när de är inomhus. Foto: Arla

Så naturligt liv som möjligt

Varje Arlabonde har ett ansvar att ta hand om korna på bästa sätt. För att göra det handlar det bland annat om att hålla en god så kallad kokomfort, berättar Åse Arnbratt.

– Korna bor i ladugårdar som ger dem utrymme för ett så naturligt beteende som möjligt. Det innebär ljusa och rymliga ladugårdar där man kan hålla en temperatur som korna trivs i, cirka tio grader, och de får bekvämt underlag att ligga på, säger hon. 

De flesta svenska kor hålls i lösdrift, vilket innebär att de kan ströva fritt både inomhus och utomhus och styra sin vardag själva. De kan bestämma när de vill äta och vila, och när de vill bli mjölkade går de till en mjölkrobot. 

– I många ladugårdar finns det också fasta eller roterande ryktborstar som korna kan skrubba sig mot när de är inomhus, det tycker de är väldigt skönt, säger Åse Arnbratt. 

Friska kor producerar mer mjölk, så deras hälsa ligger i gårdarnas intresse. Foto: Arla

Välmående kor ger mer mjölk

Att se till att korna mår bra är viktigt av flera anledningar, menar Åse Arnbratt. 

– Friska kor som mår bra och äter bra producerar också mer mjölk, så det hänger även ihop med ekonomin på gården.

Reglerna kring antibiotikabehandling är stränga, och Sverige har i dag den lägsta användningen av antibiotika i hela EU.

– Det är inte tillåtet inom Arla att antibiotikabehandla förebyggande, utan bara när en veterinär har föreskrivit att ett sjukt djur behöver det, säger Åse Arnbratt.