RecensionNy poesi

HästarInnerligt porträtt av sorgens praktiska verklighet

Lisa Zetterdahl är född 1983 och uppvuxen i östgötska Ringarum.
Lisa Zetterdahl är född 1983 och uppvuxen i östgötska Ringarum. Foto: Joel Andersson

I Lisa Zetterdahls debutbok ”Hästar” betraktas saknaden efter en mamma genom barnets och den vuxnes blick. Det är en fin skildring av vad det innebär att reda rätt bland den dödes ägodelar, skriver Henrik Sahl Johansson.

Publicerad
it-lit
Foto: it-lit
Annons

Det framstår som gåtfullt att en människa kan tillgodogöra sig språkets nyansrikedom enbart genom att lyssna. Under våra första år lär vi oss inte bara namnen på tingen: intuitivt greppar vi ett invecklat grammatiskt system, som om vi fötts med en kunskap vi med tiden avtäcker inom oss själva.

I ”Filosofiska undersökningar” myntade Wittgenstein begreppet språkspel för att åskådliggöra hur språk inte är någonting från oss väsenskilt, utan intimt förknippat med det ”spel”, den situation, vi befinner oss i. Det kan, som i Wittgensteins exempel, röra två byggarbetare som talar om block och bjälkar, men det kan också, som i Lisa Zetterdahls debutdiktsamling, ske i hästhagen. Hästvärlden är, som vilket avgränsat sammanhang som helst, ett område där vissa ord ges en speciell laddning – de högresta djuren har sin alldeles egna kryptografi.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons