Krönika

Dick Harrison:Könssegregering i skolan en gammal svensk tradition

Dick Harrison
Flickklass i en skolsal p 1940-talet.
Flickklass i en skolsal p 1940-talet. Foto: TT

Kalla Faktas nyhet om hur skolbarn separeras på skolbussen har väckt starka reaktioner. Just utbildningsväsendet har en lång historia av att dela upp flickor och pojkar i Sverige.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Historien om svensk könsdiskriminering och segregation kan göras i princip hur utförlig som helst. Att kvinnor inte fick rösträtt förrän 1921 och än idag i regel har lägre lön än män är toppen på ett stort isberg av besynnerligheter. Kvinnor har haft mycket svårare att skilja sig än män har haft och i historisk tid nästan aldrig fått inneha ämbeten (däremot har de ofta haft stort inflytande bakom manliga marionetter eller i egenskap av änkor). Kvinnors arvsrätt har varit sämre än mäns. Kvinnor fick i teorin aldrig, före mitten av 1800-talet, idka egen näringsverksamhet utan måste alltid, hur driftiga de än var, stå vid makens sida. Och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons