”Skogen bör brukas mer för att skapa klimatnytta”

Ökad klimatnytta av skogen är möjlig, men det behövs tydligare spelregler om målet ska nås. På samma sätt som vi behöver bestämma oss för vilken biologisk mångfald vi vill ha så behöver vi bestämma hur hög den framtida tillväxten ska vara, skriver fem profes­sorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Publicerad
Det är skogens tillväxt som binder kol, skapar jobb och ersätter oljan. Det kräver skogsskötsel, aktiva skogsägare och framför allt ett tydligt fokus på framtiden och vilka valmöjligheter vi vill erbjuda kommande generationer, skriver artikelförfattarna.

Det är skogens tillväxt som binder kol, skapar jobb och ersätter oljan. Det kräver skogsskötsel, aktiva skogsägare och framför allt ett tydligt fokus på framtiden och vilka valmöjligheter vi vill erbjuda kommande generationer, skriver artikelförfattarna.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Ingen tycks vilja diskutera att skogen inte verkar räcka till för alla nyttigheter som vi i ökad omfattning vill att den ska leverera. Det är ett bekymmer att politiken inte har en tydlig riktning och att de skogspolitiska målen är för många och delvis motsägelsefulla.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons