”Färre barn räddar inte automatiskt klimatet”

En man drar sina barn på en skateboard i en park i Seoul, Sydkorea.
En man drar sina barn på en skateboard i en park i Seoul, Sydkorea. Foto: Simon Shin/TT

Lägre fertilitet har en kraftfull effekt på den ekonomiska tillväxten. Det visar inte minst exemplet Sydkorea där utsläppen ökat kraftigt, skriver Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, i en replik.

Publicerad
Annons

På SvD Debatt den 25 september argumenterar Jenna Dodson och kollegor för att befolkningsökningen behöver lyftas fram som en viktig faktor när det gäller koldioxidutsläppen. De hänvisar till en artikel i tidskriften Science of the Total Environment där kopplingen mellan befolkningsutveckling och klimat diskuteras. Underlaget för påståendet att en snabbare fertilitetsnedgång skulle leda till mindre utsläpp är emellertid tunt. Den analys som det refereras till i Science of the Total Environment (Van Vuuren med flera, 2018) innehåller ingen närmare diskussion av sambanden mellan fertilitet och utsläpp. Istället räknar Van Vuuren på den effekt som lägre befolkningstal har baserat på individers genomsnittliga energiförbrukning och konsumtion.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons