Foto: Joanna Andreasson

Nuri Kino: En ny sorts människohandel

Ett begrepp som både använts och avfärdats är ankarbarn. En illvillig skröna för att misstänkliggöra migranter, säger somliga. Men de finns i verkligheten – barnen som används för att hjälpa vuxna att få tillträde till ett land. Och många av dem far illa.

Nuri Kino
Publicerad

Vi sitter på en parkbänk, några kilometer från det hvb-hem där han bor. Ändå ser han sig om över axeln. Han har händerna knutna i fickorna. Jag lovar att inte spela in samtalet, visar honom min mobil; jag har ingen inspelning på. Han är nervös. Solen gassar. Jag köper oss varsin glass.