Annons

Framtidens datachip kräver ultrarent vatten

Nu när linjebredderna i datachipen börjar ligga under 20 nanometer är Xzeros ultrarena vatten det överlägsna alternativet på marknaden.
Nu när linjebredderna i datachipen börjar ligga under 20 nanometer är Xzeros ultrarena vatten det överlägsna alternativet på marknaden. Foto: Wladimir Bulgar/Science Photo Library

Den fortsatta utvecklingen i nanoelektronikindustrin mot mindre, snabbare och billigare integrerade kretsar har drivit industrin till konstruktioner kring 10 nanometer. Att minska defekterna är en miljardindustri och Xzero har genom prototyptester på imec, Europas främsta nanoteknikcentrum, visat att deras utrustning uppfyller de tekniska kraven.

 Xzero genomför under perioden 8-25 november 2019, en nyemission på 13 miljoner kronor för att marknadslansera sina nya produkter.

Horizon 2020 SME är EU:s mest omfattande program för industrialisering och marknadslansering av innovativa produkter och tjänster.  Budgeten är på närmare 80 miljarder euro och målsättningen är att sätta nya europeiska innovationer på marknaden. Även om budgeten är stor är kraven på att få tilldelat bidrag desto större. Tusentals företag söker stöd varje år och endast ett fåtal tar sig igenom nålsögat och hela vägen till finansiering.

– Xzero erhöll i ett första steg 500 000 kronor i stöd från Horizon 2020 SME för att genomföra en marknadsanalys. Den föll väl ut och genererade ytterligare 13 miljoner kronor i stöd i steg 2 för produktanpassning och lansering av våra första produkter. Under år 2020 räknar vi med intäkter från de lanserade produkterna och kvalificerar oss därmed för finansiering från steg 3 i Horizon 2020 SME, för att slutföra marknadslanseringen, säger Aapo Sääsk som är ordförande och grundare av Xzero AB.

Nanopartiklar under 20 nanometer kallas för mördarpartiklar och är för små för att avskilja med de existerande vattenreningsmetoderna på marknaden. Foto: Robert Brook/Science Photo Library

Möte med nyckelspelarna

imec är ett världsledande forskningsinstitut inom nanoteknologi i Leuven, Belgien. Alla nyckelspelare inom halvledarindustrin finns representerade på imec. Under de 30 år som imec varit verksamma har institutet genererat över 100-talet spinoffs som antingen vuxit till stabila företag på egna ben eller har gått samman med större företag inom industrin.

– På imec får Xzero tillgång till den mest avancerade tekniken i renrum för produktion av datachip i 300 mm halvledarplattor. EU:s satsning på innovation i samarbete med imec har som syfte att Europa ska återta initiativet inom halvledarindustrin. Med mer än 4000 verksamma forskare från 97 olika länder utgör imec en nyckelpartner för testning och spridning av Xzeros resultat och produkter, säger Aapo Sääsk.

Kunddriven produktutveckling

Xzeros samarbete med imec har lett till att man, förutom den ursprungliga produkten för framställning av Ultrarent vatten, (UPW), utvecklat ytterligare två produkter.

– På förfrågan från industrins representanter har vi utökat vårt erbjudande. Det första är en polermaskin för isopropylalkohol, eller IPA. Maskinen används i den avslutande rengöringen av datachipen som följer direkt på rengöringen med UPW. Önskemål om en polermaskin för IPA är en effekt av de goda resultaten Xzeros utrustning för UPW har levererat. Det andra är en maskin för materialåtervinning, Resource Recovery. Med Xzeros extremt höga kvalitet på rengöring blir det också mer lönsamt att återvinna material ur spillvattnet, som till exempel sällsynta jordartsmetaller, som redan i dag är en bristvara. Kraven på cirkulär ekonomi och återvinning av restprodukter inom industrin har skapat behovet materialåtervinning på en annan nivå än tidigare, säger Aapo Sääsk.

Marknadslansering

EU finansierar delar av Xzeros marknadslanseringen men en tredjedel av kostnaderna behöver bolaget självt täcka.

– Det här har varit en långsiktig satsning att kliva in med en ny teknik i världsklass och skapa stora värden i en konkurrensutsatt och hårt pressad marknad, halvledarindustrin. Under 2020 ska vi bland annat med hjälp av vårt arbete på imec börja skapa intäkter och marknadslansera våra nya produkter. Vi står inför ett jättekliv in i nanoindustrin, säger Aapo Sääsk.