Annons

Viktigt att begränsa förlusten i nedgång

Fram till nu har de bästa investeringsstrategierna bara varit tillgängliga för professionella investerare och förmögna personer. Nu gör fondbolaget Harvest strategierna tillgängliga för alla genom att kombinera modern teknologi med mänsklig erfarenhet.

Investeringar förknippade med hög risk är något som avskräcker många sparare. Men risk behöver inte vara ett bekymmer om man tänker som proffsen. De definierar nämligen risk på ett annat sätt.

Ny definition av risk

Stora kapitalägare anpassar innehållet i portföljen efter hur många år det är kvar tills pengarna ska plockas ut. De är inte upptagna av kortsiktiga svängningar på aktiemarknaden, utan storleken på pengasäcken när pengarna är tänkta att plockas ut.

– Det är så de professionella investerarna tänker kring risk. När vi skiftar fokus från att definiera risk som kortsiktiga svängningar till att inte nå målet, justerat för inflation, investeras det annorlunda, säger Peter Andersland, ny investeringsdirektör på Harvest.

Proffsens hemlighet

För de verkligt professionella kapitalägarna är diversifiering det viktigaste. Med olika tillgångsslag som aktier, fastigheter och obligationer i portföljen, kan risken styras aktivt eftersom olika tillgångsslag uppför sig olikt varandra vid olika marknadslägen.

– Den professionella investeraren är aktiv och skräddarsyr portföljen till ändrat ekonomiskt förhållande. Alltså när ett bolag eller tillgångsslag går bra kanske ett annat går dåligt. Utifrån denna kunskap allokerar man om i portföljen, säger Peter Andersland.

På det här sättet styrs risken innanför portföljen och säkrar total avkastning om vissa investeringar faller i värde. Det här måttet att styra risk på har hittills inte varit tillgängligt för vanligt folk. Peter Andersland tillägger att det är viktigare att begränsa förlusterna i nedgångstider än att få med sig toppen i uppgångstider.

– Säg att du har investerat 100 000 kronor och börsen faller med 40 procent. För att komma tillbaka måste börsen upp över 66 procent, säger han.

Enkelt att investera

Med fondsparande i Harvest förvaltas din investering efter samma principer och filosofi som de professionella – med fokus på riskstyrning och långsiktiga mål.

– Jag har jobbat för några av världens främsta investerare i över två decennier men har under lång tid drömt om att erbjuda samma sak till privatpersoner. Hittills har det inte varit möjligt på grund av kostnader och distributionskanaler. Harvests teknologiplattform gör det möjligt att erbjuda investeringsstrategier med institutionell kvalitet till alla, säger Peter Andersland.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ som ett resultat av kursfall. Information om kostnader och ytterligare upplysningar finns i fondens faktablad och informationsbroschyr.