ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Monopol hade inte löst läkemedelsbristen”

Regering och riksdag har stora möjligheter att styra dagens apoteksmarknad, skriver debattören.
Regering och riksdag har stora möjligheter att styra dagens apoteksmarknad, skriver debattören. Foto: Jessica Gow/TT

Vissa hävdar att de problem som vi i dag ser kopplade till läkemedelsförsörjningen härrör från att apoteksmarknaden omreglerades 2009. Det är inte korrekt, skriver Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

Publicerad
Annons

En av de allra största riskerna som den rådande pandemin för med sig är risken för, och oron över, avsaknad av livsviktiga läkemedel. Det har lett till rena missförstånd och en infodemi om läkemedel, lagerhållning och apotek. Jag vill minska den obefogade oron, reda ut faktiska förhållanden och slå hål på myter som sprids. Vissa hävdar att de problem som vi i dag ser kopplade till läkemedelsförsörjningen härrör från att apoteksmarknaden omreglerades 2009. Det bygger antingen på direkt okunskap om hur apoteksmarknaden och läkemedelsindustrin fungerar eller på en vilja att utnyttja en krissituation när vi i stället borde bidra till konstruktiva lösningar.

Laddar…