Slavarna blev Rysslands vapen i kriget mot Sverige

Ryska tsaren Peter den store.
Ryska tsaren Peter den store. Foto: The Bridgeman Art Library/IBL

”I historieböckerna står det en hel del om den ryska livegenskapen och om hur den avskaffades av tsar Alexander II. Men det står nästan inget om det ryska slaveriet, som rimligtvis måste ha avskaffats långt tidigare. Folk blandar ofta ihop de båda formerna av ofrihet.”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Skribenten har helt rätt. När det talas om ryskt slaveri avses nästan alltid livegenskapen, trots att det var stor skillnad på de båda instituten. Slaveriet hade funnits sedan urminnes tid, medan livegenskapen – bönder som bands vid torvan och inte fick flytta från godsets marker – utvecklades under tidigmodern tid.

Faktum är att huvudorsaken till det ryska slaveriets nedgång var just expansionen för livegenskapen. När de ryska bönderna bands till torvan på ett hårdare sätt än västeuropeiska jordbrukare någonsin underkuvats minskade utrymmet för juridisk ofrihet. För det första kunde inte en livegen bonde sälja sig själv som slav eftersom hans godsherre förfogade över hans arbetskraft. För det andra kom de livegna bönderna att fylla flera av de arbetsbehov som tidigare fyllts av slavar. Både tillgången på slavar och behovet av slavar minskade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons