Yann Andréa SteinerDuras förvandlade sin unge beundrare till fiktion

Den 38 år yngre beundraren kommer till den berömda författaren. Han blir hennes musa – och en litterär gestalt i en av hennes sista böcker. Maja Thrane påminns om Duras förmåga att sammanblanda fiktion och verklighet tills hon själv inte vet som är vad.

Maja Thrane
Publicerad
Annons

Det är sällan man inte ser havet framför sig under läsning av Marguerite Duras: vattenmassorna som väller in över ägorna i barndomens Indokina och omintetgör moderns vilda förhoppningar om rikedom i ”En fördämning mot stilla havet”. Eller kusten från vilken den älskade vänder bort blicken i ”Atlantmannen”. Eller som sinnebild för den inre vidd där det skrivna blir till med sina bråddjup av ljuv, hårt hållen sorg efter den upplösta drömmen om ”de älskandes ruttnande samförstånd om lycka.”

Havet som den fond mot vilken berättelsen utspelar sig finner vi även i kortromanen ”Yann Andréa Steiner” från 1992, en av Duras sista böcker, nu utgiven för första gången på svenska i översättning av Kennet Klemets på Ellerströms förlag, som fortsatt med den hedervärda uppgiften att tillgängliggöra Duras verk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons