Så förlorade Sverige makten över Bornholm

”Det sägs att Bornholm blev danskt ganska sent, att den danske kungen inte styrde över ön under medeltiden och inte heller under en stor del av 1500-talet. Vad är sant? När blev Bornholm riksdanskt?”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Det finns två svar på frågan: (1) i samband med riksenandet i slutet av 900-talet och (2) år 1576. Personligen håller jag på det senare årtalet, eftersom ön under flera sekler under medeltiden i praktiken var ett självständigt furstendöme under Lunds ärkebiskop. Sven Grate, en av de kungar som kämpade om makten i mitten av 1100-talet, avstod år 1149 tre av Bornholms fyra härad till ärkebiskopsstolen, och det fjärde (det västra) häradet överfördes till samme andlige potentat år 1327. Ärkebiskoparna, som ofta låg i fejd med kungamakten, befäste sin ställning genom anläggandet av en Nordeuropas starkaste fästningar, Hammershus på Bornholms nordspets.

Ärkebiskopsväldet följdes av ett tyskvälde. År 1510 förhärjades Bornholm av Lübeck, och tolv år senare intog lybeckarna Hammershus. Det hjälpte alltså inte att ärkebiskopen i Lund vid samma tid överlät ön till den danska kronan. År 1527 skänkte kung Fredrik I formellt Bornholm till Lübeck för en period av 50 år. Lybeckarnas innehav av ön hade lätt kunnat sträcka sig ännu längre framåt i tiden, allt enligt ett avtal från 1536, men kung Fredrik II lät likväl avsluta tyskväldet genom att dra in Bornholm till kronan år 1576. Därmed blev ön på allvar riksdansk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons