ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Valkompassen 2022 – så skapades den

Illustration: Liv Widell
Illustration: Liv Widell

Här kan du läsa mer om SvD:s valkompass och hitta svar på olika frågor om hur den är konstruerad.

Tobias Brandel
Publicerad

Vilka står bakom Valkompassen?

TT Nyhetsbyrån har, tillsammans med Christer Isaksson och Tommy Möller, lång erfarenhet av att jobba med valkompasser och har tagit fram sådana sedan början av 2000-talet. Christer Isaksson är journalist och författare med politik som huvudintresse, Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Svenska Dagbladet använder en specialanpassad version av TT:s valkompass, som bland annat innehåller flera extra frågor.

Hur gör ni urvalet av frågor och partiernas ställningstaganden?

Syftet med Valkompassen är att jämföra dina åsikter med partiernas i frågor som är aktuella. Frågorna ska omfatta de stora politikområdena, och dessutom vara partiavskiljande. De flesta frågor som finns med är ännu inte avgjorda medan en del frågor nyligen har blivit föremål för beslut. För att komma fram till partiernas olika ställningstaganden har deras program, liksom deras agerande och uttalanden från deras främsta företrädare analyserats. Vi har också fått besked direkt från partierna hur de ställer sig i de olika frågorna.

Vems för- och motargument syns i Valkompassen?

Vårt mål är att referera och hänvisa till de vanligaste argumenten som framförs i samhällsdebatten med anknytning till det presenterade ställningstagandet. Vår avsikt är inte att i detalj reda ut begreppen, då det helt enkelt inte finns plats för det. Det är upp till användaren att avgöra vilka argument som är mest trovärdiga.

Vilka partier är med i Valkompassen?

Valkompassen innehåller de politiska partier som utifrån det opinionsläge som varit rådande under lång tid kan bedömas ha möjlighet att bli invalda i riksdagen.

Vad innebär ”Viktig fråga”?

Du kan välja upp till tre viktiga frågor bland samtliga 30 genom att klicka på knappen ”Viktig fråga”. Dessa frågor ges då extra vikt i ditt slutresultat, vilket ofta gör resultatet tydligare. Du kan alltid ändra dina senast valda viktiga frågor.

Hur fungera beräkningen och viktningen av resultatet?

Genom att scrolla ner efter ditt resultat kan du se hur partierna är placerade i samtliga 30 frågor, och jämföra med dina egna svar. Har du stjärnmärkt tre frågor som extra viktiga för dig så viktas de upp i ditt resultat. Om du inte väljer att markera tre extra viktiga kommer inga frågor att viktas upp – alla frågor har då lika stor betydelse för resultatet.

Kan man säga att ”Valkompassen visar hur du ska rösta”?

Nej, det är att gå för långt. Valkompassen kan vara en hjälp för dig som väljare att hitta rätt bland partierna i riksdagsvalet. Den talar inte om hur du ska rösta, men kan peka ut en riktning hur dina åsikter förhåller sig till de olika partiernas. Det är många saker som avgör vilket parti den enskilde väljer förutom vad man tycker i olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om social tillhörighet och förtroendet för partiernas företrädare.

Hur hanterar ni data? Sparas mina svar?

De senaste åren har en rad nya åtgärder gjorts för att säkra integriteten för webbanvändare inom EU. TT sparar inga data kring hur du har svarat på frågorna, eller några som helst andra data kring hur du har interagerat med Valkompassen. Ingen personlig information (som till exempel IP-nummer) kopplas samman med enskilda svar eller resultat. Ingen statistik eller kakor sparas utan ditt samtycke.

Varför ligger SvD:s Valkompass bakom betalvägg?

Precis som SvD:s övriga kvalitetsjournalistik så är Valkompassen inte gratis att ta fram. Journalistik kostar, och att ta fram en seriös valkompass är ett omfattande arbete som kräver stora resurser.

Valkompassen är en del av SvD:s utbud som kräver en prenumeration. Blir du prenumerant kommer du åt all SvD:s journalistik och guider.