”Motivet till hårdare straff tycks vara hämnd”

Det finns idag en stark politisk majoritet för hårdare straff för unga mellan 18 och 20 år. Men längre straff riskerar att ge unga en starkare kriminell identitet och leda till ökad brottslighet. Motiveringen till förändring förefaller vara vedergällning, eller hämnd, skriver straffrättsexperterna Dennis Martinsson och Tova Bennet.

Publicerad
Annons

Den 18 december i år presenterade Ungdomsreduktionsutredningen (SOU 2018:85) ett förslag att slopa den så kallade ungdomsrabatten för personer 18–20 år. Utredningens mandat var begränsat. Den skulle inte ta ställning till om, utan bara till hur en skärpning av påföljderna för unga lagöverträdare ska genomföras. Med denna begränsning är det svårt att se hur utredningens arbete skulle kunna landa i en annan slutsats än att slopa ungdomsrabatten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons