Annons

IoT tros generera 309 miljarder dollar till 2020

Internet of Things, IoT, håller på att sudda ut gränser och förändra hur människan upplever världen. Samtidigt skapar det enorma möjligheter för allt från små företag till globala miljardbolag.

– Det som sker är att Internet of Things kommer förändra många aspekter kring hur via arbetar och lever våra liv, säger Rami Avidan, Managing Director IoT, på Tele2.

Internet of Things, IoT, är vardagsföremål som exempelvis fordon, maskiner, kläder, hushållsapparater med inbyggda elektroniska delar som datorer eller internetuppkoppling.

Internet of Things, IoT, är vardagsföremål som exempelvis fordon, maskiner, kläder, hushållsapparater med inbyggda elektroniska delar som datorer eller internetuppkoppling. Det i sin tur gör att föremålen kan utbyta data och samverka i hög utsträckning på ett extremt intelligent sätt. Enligt undersökningsbolaget Gartner kommer IoT till 2020 generera 309 miljarder dollar i omsättning och det kommer att finnas 6,4 miljarder uppkopplade saker i världen. Sverige är mitt i den här utvecklingen.

– I Göteborg har vi börjat koppla upp bussar, spårvagnar och stationer för att kunna optimera flödet. På det sättet kan du hela tiden ha koll på systemet. Inom några år kommer det utvecklas till något större. Då går det att, utifrån de digitala flödena, kunna anpassa hur många bussar som behövs vid specifika tillfällen, säger Rami Avidan, Managing Director IoT, på Tele2.

Sjukhus kan använda dataflöden

Det stora dataflöde som skapas av IoT ger företag och privatpersoner möjligheten att ta fram smarta lösningar som på sikt kan förändra hur våra vardagliga liv ser ut. Avidan pekar på ett exempel där ett sjukhus kan förbereda sig för att behandla särskilda sjukdomar genom att följa tendenser som visar hur invånare lever sina liv.

Men det är på företagssidan som de största förändringarna kommer att ske. Ett exempel som tydligt visar på IoT:s förändring är elbolags sätt att mäta kunders elförbrukning. Förr åkte en person hem till kunder för att läsa av elmätaren, i dag sköts allt automatiskt via ett uppkopplat system. Det i sin tur innebär mindre utsläpp eftersom inga fordon används och att personens arbetstid kan användas mer effektivt.

– För näringslivet är kostnadsbesparingar en enorm fördel med IoT. Det blir en naturlig automatisering och effektivisering av flödena. Nya företag skapas som tillhandahåller tjänster som användare vill ha, säger Rami Avidan.

Han fortsätter och pekar på hur unga företag kan använda IoT på ett smart sätt.

– Om företag utnyttjar IoT smart ökar, och förändras, också intäkterna. Genom att företag förflyttar sin affärsmodell från att sälja en produkt en gång till att istället sälja tjänster som återkommer kopplat till produkter förändras affärsmodellen i grunden. Nystartade bolag kan gå rakt in i IoT-eran genom att intelligent bygga sin företagsstruktur utifrån molntjänster och smarta digitala flöden.

Rami Avidan, Managing Director IoT, Tele2 Group. Foto: Tele2.

Bilindustrin på väg

Bilindustrin är ett bra exempel på en sådan förändring. Flera stora biltillverkare erbjuder bilpooler där kunder hyr en bil under en begränsad tid och betalar för användningstiden. IoT ger företag möjligheten att sälja tjänster kopplat till en produkt. Det skapar återkommande intäkter vilket är bra för företag, menar Avidan.

– I framtiden kommer kunder i större utsträckning betala för tiden en produkt används. Företaget som erbjuder tjänsten och produkten kan via att den är uppkopplad se hur mycket den används, säger han.

Enkelt sammanfattat är det tydligt att tjänster, produkter och system måste kunna prata med varandra för att IoT ska utvecklas. Om det fungerar kommer tjänster flyta samman och bli sömlösa.

– Som konsument vill man inte ha en massa lösningar på samma problem, man vill ha en lösning, säger Rami Avidan.

Läs mer om hur Tele2 arbetar med IoT och kan hjälpa ditt företag här.