”Utslagningen från jobb är oacceptabelt stor”

Fler måste få en chans på arbetsmarknaden. För att lyckas med det krävs bland annat sänkta trösklar på gymnasiet, bättre insatser för äldre arbetslösa och en annan draghjälp för utrikes födda. Det skriver tre forskare i en ny SNS-rapport.

Publicerad
Annons

Svensk arbetsmarknad är i många avseenden en framgångssaga: sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är högst i EU. Den stora utmaningen är att få lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade i arbete. Sverige har färre lågkvalificerade arbeten än andra jämförbara länder och kopplingen mellan kvalifikationer och sysselsättning är större. Skillnaderna i lön mellan olika jobb är små och stabila samtidigt som inkomstskillnaderna ökat kraftigt mellan de som har och de som inte har ett jobb. Betydelsen av dessa utmaningar växer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons