Hans Ingvar Roth:Samtiden utmanar mänskliga rättigheter

Idag infaller Internationella dagen för mänskliga rättigheter, efter den FN-förklaring som undertecknades den 10 december 1948. ­Världen har dock förändrats på avgörande sätt sedan dess, vilket framgår av en ny rapport om behovet av en uppdaterad deklaration.

Publicerad
I flyktinglägret Eleonas i Aten ordnas undervisning för barn i skolför ålder.

I flyktinglägret Eleonas i Aten ordnas undervisning för barn i skolför ålder.

Foto: IBL
Annons

I den Augustnominerade boken1947” skriver Elisabeth Åsbrink berättelsen om ett specifikt års globala betydelse och mångskiftande innehåll. För Åsbrink utgör 1947 en brytningstid då flera byggstenar lades för den framtida samhällsutvecklingen. Ett avsnitt i boken berör det begynnande arbetet med FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Eleanor Roosevelt, som blev ordförande för FN:s kommission för mänskliga rättigheter i samband med FN:s första möte i London, samlade i början av året en liten grupp diplomater och politiker för att författa deklarationen om mänskliga rättigheter. Syftet med denna deklaration var att utgöra ett bålverk mot framtida krig och orättvisor. Nästan två år senare, den 10 december 1948, presenterades resultatet, som röstades igenom i FN:s generalförsamling utan en enda nej-röst.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons