Hot eller våld mot var tredje förtroendevald

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda ökar och ligger på den högsta nivån någonsin. Totalt uppgav 30 procent av de förtroendevalda att de utsattes under valåret 2018, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Owe Nilsson/TT
Publicerad
Annons

Undersökningen är den femte som Brå gjort sedan 2012. Siffran 30 procent motsvarar 2 400 förtroendevalda. Totalt har 8 000 av 14 000 tillfrågade medverkat i undersökningen. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är ungefär densamma (32 respektive 30 procent). Fler kvinnor än män är dock oroliga för att utsättas, och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär.

Ett parti sticker ut bland de övriga. 44 procent av tillfrågade Sverigedemokrater anger att de utsatts på något sätt. Även Miljöpartiet (37 procent) och Vänsterpartiet (33 procent) har högre siffror än genomsnittet. Lägst siffra har Kristdemokraterna med 21 procent som blivit utsatta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons