ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Ge ambulanspersonal personsekretess”

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Utifrån rådande samhällsutveckling bör prehospital personal och räddningstjänstpersonal få skyddade sekretessbelagda uppgifter. Flaggning av presumtivt farliga personer och adresser behövs också, skriver företrädare för Alarm-Ambulansförbundet.

Publicerad

Ambulanspersonalens skyddsvärde och utsatthet i tjänsten ökar i aktualitet. Trots flera års uppvaktning av beslutsfattare med utförliga fall- och problembeskrivningar kring riskerna som följer av att ambulans- och räddningstjänstpersonal saknar sekretess, så maler de rättsliga hjulen oroväckande långsamt. Många ställer sig i dag frågan hur personal inom hälso- och sjukvården och den kommunala räddningstjänsten skulle kunna omfattas av rättsskyddet i brottsbalkens 17:e kapitel, första paragrafen. Lagbestämmelserna stipulerar rekvisiten för våld och hot mot tjänsteman, som kan ge ett utökat rättsskydd för den som uppfyller definitionen av tjänstemannabegreppet. Tiden är inne att realisera både tjänstemannaskydd och sekretessmarkering avseende personuppgifter för prehospital personal som stundom utsätts för hot, trakasserier och våldshandlingar.

Laddar…