Annons

Efter tuffa året: så ska tempot i e-handeln öka

Detaljhandelsbolaget Retail & Brands lämnar ett tufft år bakom sig och fortsätter samtidigt satsningarna inför framtiden. Nu genomför bolaget en nyemission för att slutföra förvärv av verksamhet i Finland och fortsätta utveckla IT-infrastrukturen för att stötta tillväxten i e-handeln.

De stora retailkedjorna fortsätter att stänga butiker runt om i landet men den stora butiksdöden syns trots allt inte till.

– De bästa lägena är viktigare idag än tidigare och även om e-handeln växer säljer man fortfarande stora volymer i butik, säger Magnus Håkansson, vd för RNB Retail and Brands AB som äger Polarn och Pyret, Brothers och butikskonceptet Departments and Stores på NK i Stockholm.

RNB kommer satsa på att höja tempot i e-handeln där de har stark tillväxt.

– Vi har bytt e-handelsplattform och flyttat till ett nytt automatiserat lager vilket ger högre kapacitet och större möjlighet att möta kunderna med ett starkt erbjudande såväl digitalt som i våra fysiska butiker. I takt med att försäljningen ökar på nätet utvärderar vi kontinuerligt nedläggning av de sämst presterande butikerna, säger Magnus Håkansson.

Försäljningen steg på helåret

Försäljningen för RNB i Sverige för helåret var +0,9 % jämfört med Stilindex på -2,7 %.
Lönsamheten har gått ner i branschen och senaste året har RNB följt med. Resultatet från verksamheten, rensat för nedskrivning av goodwill och liknande, har under det senaste verksamhetsåret gått från plus 47 mkr till minus 18 mkr på grund av prispress och sjunkande marginaler.

– Just nu pågår en stor ombyggnation av våra butiker på NK tillsammans med de andra handlarna vilket kostar idag men kommer ge resultat under andra halvan av 2020. Samtidigt fortsätter vi att investera i utveckling av IT-infrastruktur som stöd till e-handeln. Vi räknar med positiva effekter av dessa satsningar, säger Magnus Håkansson.

Kapitalet från nyemissionen går delvis till att investera i IT men också till att slutföra förvärvet av resterande 49 procent av Polarn & Pyret i Finland där RNB idag äger 51 procent. Därutöver förbättras likviditeten och utnyttjandegraden av checkräkningskrediten minskar i och med företrädesemissionen.

Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 84,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är täckt av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent.

Efter reklamen visas:
RNB Retail & Brands nyemission