2 500 personer testades – ingen hade covid-19

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten.
Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten. Foto: Henrik Montgomery/TT

2 500 slumpmässigt utvalda personer testades för pågående covid-19. Samtliga prover var negativa.

– Smittspridningen i samhället är betydligt lägre nu, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

Negra Efendić
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ytterligare tolv personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Därmed har 5 832 smittade personer avlidit i landet. Totalt har 84 729 personer bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.

– Tittar man i Europa så har vi tyvärr konstaterat att det sker en ökning i flera europeiska länder, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, på dagens myndighetsgemensamma presskonferens.

– När det gäller Sverige håller trenden i sig, vi ser en långsamt nedåtgående trend de senaste veckorna. Tittar vi på IVA-vårdade fall är det samma trend där, fortsätter hon.

Sverige ligger nu på 2–3 dödsfall per dag och vissa dagar har inga dödsfall rapporterats.

Folkhälsomyndigheten har genomfört en tredje nationell undersökning av förekomsten av covid-19. Ingen av de 2500 slumpmässigt utvalda personer som deltog i studien hade en pågående, visade det sig.

– Motsvarande undersökning i april, som var den första, då såg vi att 0,9 procent av de slumpmässigt utvalda var positiva för infektion. 0,3 procent var positiva i slutet av maj vid den andra undersökningen. Och nu är det alltså 0, säger Karin Tegmark Wisell.

Annons
Annons

Studier har även gjorts över förekomsten av antikroppar mot covid-19 bland Sveriges blodgivare. Sju procent av dem hade antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten.

I Stockholm hade omkring 12 procent av de testade personerna antikroppar, i Västra Götaland kring 5-6 procent, i Skåne var andelen ytterligare lägre.

– Vi har också tittat på antikroppar i öppenvårdsprover, det gäller patienter som söker vård för annat än covid-19. Där ser vi att förekomsten på nationell nivå ligger kring 6 procent, säger Karin Tegmark Wisell.

Bland vuxna, i åldern 20–64, fanns högsta förekomsten av antikroppar bland öppenvårdsproverna.

– Det är slumpmässigt vilka prover man får in, men ligger kring 10 procent vecka 23, när det låg som högst, säger Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten har även undersökt förekomsten av antikroppar bland barn. Generellt ligger den lägre än hos vuxna, kring 4-5 procent när det ligger som högst i gruppen 0–10 år.

Bland äldre barn ligger förekomsten av antikroppar strax under tio procent.

Folkhälsomyndigheten har genomfört en undersökning i stadsdelen Rinkeby-Kista som drabbades hårt av corona-viruset. 530 personer valde att delta i studien och det visade sig att 18 procent av dem som testades hade antikroppar.

Karin Tegmark Wisell poängterar att det inte går att säga något om andelen antikroppar i befolkningen som helhet.

– Det är viktigt att veta vilket urval som ligger bakom och att inte dra några generella slutsatser om en grupp eller en region för någon av de här studierna, säger hon.

Karin Tegmark Wisell får en fråga kring hur man ska tolka siffrorna gällande förekonsten av antikroppar. Är sju procent mycket eller lite i det sammanhanget?

– Vi vet att antikropparna inte speglar alla som haft en sjukdom. Vi ser det inte som en siffra som visar den ackumulerade antal personer som faktiskt haft infektionen. Efter två till tre månader påbörjas nedbrytningen av antikroppar. Vi kan inte dra några slutsatser om det är högt eller långt, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons