Så påverkade pandemin dödstalen i Sverige

Under en "normal" tvåårsperiod brukar lite drygt 180 000 svenskar dö. Det kan jämföras med omkring 190 000 dödsfall totalt under pandemiåren 2020 och 2021 tillsammans.
Under en "normal" tvåårsperiod brukar lite drygt 180 000 svenskar dö. Det kan jämföras med omkring 190 000 dödsfall totalt under pandemiåren 2020 och 2021 tillsammans. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många har följt den tickande siffran över antalet svenskar som dött med covid-19. Den senaste visar på strax över 17 000 personer. Men hur står vi oss jämfört med andra länder?

Hanna Odelfors/TT
Publicerad
Annons

Det är ingen enkel sak att jämföra dödstal mellan länder kopplat till pandemin. Men många experter menar att överdödligheten – hur många som dött under en viss period jämfört med det normala – är det mått som bäst speglar effekterna av pandemin. Bland annat kommer man ifrån problemet att vissa länder underrapporterar dödsfall som är kopplade covid-19.

När vi nu går in i en ny fas av pandemin tyder mycket på att Sverige tillhör de länder i Europa som haft lägst överdödlighet under åren med smittan, även om vi ligger högre än våra grannländer. Detta enligt statistik från World Mortality Dataset och en sammanställning som tidningen The Economist gjort, som dock inte publicerats och granskats av andra forskare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons