”Vi tar kampen för kvinnors rättigheter”

15-åriga flickor i Moçambique vittnar i ett SvD-reportage om hur lärare ofredar elever. Länk till reportaget finns i slutet av debattartikeln.
15-åriga flickor i Moçambique vittnar i ett SvD-reportage om hur lärare ofredar elever. Länk till reportaget finns i slutet av debattartikeln. Foto: Pi Frisk

Vi är djupt oroade över att rätten att fatta välgrundade beslut om den egna kroppen är hotad i många länder. Våra regeringar är fortsatt fast beslutna att arbeta tillsammans för kvinnors rättigheter, skriver fem nordiska biståndsministrar.

Publicerad
Annons

Nordens välstånd och höga levnadsstandard grundar sig inte bara på vårt jord- och skogsbruk, på teknik eller på den rikliga förekomsten av naturresurser som fisk och olja. I Norden har kvinnor i årtionden åtnjutit lika rättigheter, kostnadsfri utbildning och tillgång till preventivmedel och säkra och lagliga aborter. Här finns offentlig barnomsorg till överkomlig kostnad, väl tilltagen föräldraledighet och regelverk som gör det möjligt att förena föräldraskap och yrkesliv. Främjandet av kvinnors rättigheter och egenmakt har varit helt väsentligt för utvecklingen av våra samhällen och gjort det möjligt för hela befolkningen att delta i arbetslivet och bygga upp vårt ekonomiska välstånd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons