Anthony Fitheoglou och Michail Sarafidis, bägge från Grekland, samt Tomasz Geras från Polen djupt försjunkna i arbete.
Anthony Fitheoglou och Michail Sarafidis, bägge från Grekland, samt Tomasz Geras från Polen djupt försjunkna i arbete. Foto: Adam Wrafter

Röda stugor som protest mot skyskrapor

Det finns en längtan efter hus i gammal stil. På nätet kämpar Arkitekturupproret för traditionellt inspirerade nybyggen. I Bergslagens skogar finns en sommarskola i klassisk arkitektur, finansierad av Ax:son Johnson-stiftelsen.

Elisabet Andersson
Publicerad

Byggandet har gått på högvarv de senaste åren. Samtidigt har klagomålen på det nybyggda blivit allt mer högljudda. MIssnöjet har tagit sig uttryck i krav på hus i gammal stil och ilska över ”fyrkantiga lådor”.

Arkitekturupproret, med sina idéer om traditionellt inspirerad arkitektur, verkar idag ha överröstat Yimbys – Yes in my backyards – rop på skyskrapor.