DO: Krav att ta i hand för mycket begärt

Att avbryta en rekrytering för att personen i fråga inte hälsar på någon av motsatt kön genom att ta i hand är indirekt diskriminering.

Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast i ett tillsynsbeslut.

Ebba Blume
Publicerad
Annons

Beslutet gäller ett rekryteringsärende på ett HVB-hem, ett hem för vård och boende. Genom att avbryta en rekrytering krävde arbetsgivaren, alltså HVB-hemmet, enligt DO indirekt att en man skulle hälsa genom att ta i hand. Ett krav som DO i sitt tillsynsbeslut anser vara för högt.

I beslutet säger sig DO ha tagit hänsyn till att det ligger i samhällets intresse att förhindra att personer stängs ute från arbetslivet på grund av sin religion.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons