”En giftfri miljö i havet krävs för framtida fiske”

Regeringens satsning på att städa haven, som delvis innefattar sanering av kustområden med förorenade fiberbankar från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustrin, är viktig för att uppnå en giftfri miljö och säkra livsmedel på våra tallrikar. Även tillväxten inom flera näringar är helt beroende av ett friskt och rent hav, såsom, fiske, vattenbruk och bioteknologi, skriver forskare vid SGU med flera institutioner.

Publicerad
Lars Pehrson
Foto: Lars Pehrson
Annons

Ett av det största miljöproblemet i Bottniska viken är miljögiftsbelastning längs kusten och i inlandet. Gifterna härrör bland annat från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustri som har gett upphov till att stora mängder träfibrer och processkemikalier ligger på bottnarna i recipienterna, oftast helt orenat. Fibrerna och giftiga ämnen bundna till dem, till exempel kvicksilver, PCB och dioxiner, formar så kallade fiberbankar med omkringliggande fibersediment spridda runtomkring över stora ytor på havsbottnarna. Dessa förekommer oftast nära tätorter och har negativ social och ekonomisk inverkan på ekosystemtjänster som utnyttjas av lokalbefolkning, turister och näringsliv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons