Skatten ingen talar om – varför har vi moms?

Dansband demonstrerar utanför riksdagen i Stockholm i oktober 2000. Demonstranterna krävde att de skulle få samma moms som konsertarrangörerna, det vill säga 6 procent istället för 25.
Dansband demonstrerar utanför riksdagen i Stockholm i oktober 2000. Demonstranterna krävde att de skulle få samma moms som konsertarrangörerna, det vill säga 6 procent istället för 25. Foto: Gunnar Lundmark

”Varje gång vi handlar betalar vi skatt utan att tänka på det. Staten drar in historiskt sett oerhörda summor varje år genom att beskatta produktion och omsättning av varor och tjänster. Idag ifrågasätts systemet aldrig, men hur kunde vi acceptera det från första början? Fanns det inget motstånd?”

Publicerad
Annons

Först en snabb definition. När vi talar om moms rör det sig i själva verket om en utveckling av två skatter: omsättningsskatt (”oms”) och mervärdesskatt (”moms”). Den förstnämnda skatten är den äldsta: den gick ut på att man lade till skatt i sista ledet, i samband med att varan såldes. Mervärdesskatt är mer komplicerat: här låter man skattesystemet genomsyra hela produktionsprocessen, så att producenterna av varor både får betala skatt (”moms”) och kvitta detta mot den moms de själva betalar för varor under arbetet. Idag finns olika momsvarianter i hela världen, och systemet omfattas av mängder av EU-regler. Det är alltså ingen specifik svensk företeelse. Tvärtom.

Idén att ta ut skatt på försäljning av varor är uråldrig. Exempel finns redan från antiken, och företeelsen var omstridd redan då. Av praktiska skäl – det krävdes och krävs en omfattande administration för att det skall fungera – nöjde sig myndigheterna länge med tullar och punktskatter, men under 1900-talet tog man ut svängarna mer ambitiöst. Om vi begränsar oss till Sverige finner vi en första omsättningsskatt den 1 januari 1941. Att den accepterades berodde på andra världskriget, som ledde till stora kostnader även för det neutrala Sverige. Eftersom Sverige vid denna tid styrdes av en samlingsregering var det lätt att skaffa majoritet i riksdagen för pålagan. Denna första omsättningsskatt avskaffades, till allmän glädje, 1947.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons