Utredning: Värnplikt återinförs i Sverige 2019

Värnplikten återinförs 2019, med militär grundutbildning för både kvinnor och män inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt. Det blir förslaget från utredningen om den framtida personalförsörjningen i Försvarsmakten, erfar SvD. Om förslagen genomförs är värnplikten tillbaka i Sverige om bara några år.

Publicerad
Utredningen tillsattes för att hitta förslag på en långsiktig lösning på försvarets personalförsörjning. I september ska utredningen presenteras, enligt vad SvD erfar är det tyngsta förslaget från utredningen att återinföra värnplikten.

Utredningen tillsattes för att hitta förslag på en långsiktig lösning på försvarets personalförsörjning. I september ska utredningen presenteras, enligt vad SvD erfar är det tyngsta förslaget från utredningen att återinföra värnplikten.

Foto: Yvonne Åsell
Både kvinnor och män kommer vara skyldiga att göra värnplikt, enligt förslaget från utredningen.

Både kvinnor och män kommer vara skyldiga att göra värnplikt, enligt förslaget från utredningen.

Foto: Yvonne Åsell
Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare förespråkat ett återinförande av värnplikten.

Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare förespråkat ett återinförande av värnplikten.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Utredningens uppdrag är att lägga förslag om ”en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret” och tillsattes av regeringen för knappt ett år sedan. Arbetet är nu i det närmaste avslutat och förslagen spikade. Innehållet slutjusteras vid ett möte i nästa vecka och presenteras i slutet av september.

Det tyngsta förslaget är att värnplikten återinförs, som ett komplement till det frivilliga yrkesförsvaret. För att kunna återuppväcka värnplikten så snart som 2019 föreslår utredningen också, enligt uppgift till SvD, att Rekryteringsmyndigheten redan under 2017 ger landets samtliga 17-åringar i uppgift att fylla i frågeformulär som underlag för kommande urval inför mönstringen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons