”Märkligt att det saknas en kollektiv­trafik­plan”

Spårvagn vid Drottningtorget i Göteborg.
Spårvagn vid Drottningtorget i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

För att transport­sektorns klimatmål ska uppnås till 2030 krävs en nationell kollektiv­trafik­politik med strukturella reformer. Det skriver företrädare för Svensk kollektiv­trafik.

Publicerad
Annons

Oaktat regering har Sverige mycket att bevisa när det gäller frågan om mer hållbara resor och transporter. Trots utfästelser går utvecklingen för långsamt och många gånger saknas en sammanhållen strategi för att förena människors behov med de högt uppsatta miljö- och klimat­målen. Senast till år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent jämfört med 2010. Hittills har utsläppen minskat med 27 procent, eller med drygt 2 procent per år. För att målet ska bli verklighet måste utsläppen minska med över 5 procent per år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons