Vad visste människor på kontinenten om Norden?

Avskrift av ”Historia Langobardorum” från 1000-talet. Fragmentet hittades i en bokbindning från 1600-talet.
Avskrift av ”Historia Langobardorum” från 1000-talet. Fragmentet hittades i en bokbindning från 1600-talet.
Dick Harrison
Publicerad
Annons

Av medeltida kartor från kontinenten får man lätt intrycket att folk i länder som Frankrike och Italien inte visste någonting om Norden. Är det sant? Hur tidigt i historien har vi belägg för att lärda män i söder visste att det fanns samer och renar?

Sådana uppgifter börjar faktiskt dyka upp redan i skriftliga källor för tidig medeltid. Ett exempel är den langobardiske skribenten Paulus Diaconus, som vistades i syditalienska Monte Cassino på 700-talet. I dennes Historia Langobardorum (”Langobardernas historia”) finner vi en utförlig skildring av vad som rimligen måste uppfattas som samer. Paulus kallar dem skridfinnar, och han berättar för läsarna att de är svåra att skilja från djur. De lever endast av rått kött och förfärdigar sig kläder av ludna skinn. För att komma ikapp sina byten använder de ett krökt trästycke som de har format till att likna en båge; vad Paulus syftar på är antagligen skidor eller någon sorts snöskor, men eftersom han aldrig själv varit på de nordliga breddgrader han skriver om blir resultatet därefter. Hos skridfinnarna lever även, skriver han, ett märkligt djur som påminner om hjorten. Skinnet är tätt bevuxet med hår. Paulus intygar att han personligen har sett en klädnad av skinn från djuret, importerat från skridfinnarnas land, vilken liksom en tunika räckte till knät. Avser han ren eller älg? Vi kan bara gissa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons