Annons

Energikrisen: ödesfråga – och investeringsmöjlighet

Stigande energipriser eldar på omställningen bort från fossila bränslen.

Och i takt med denna snabba utveckling blir en fråga allt hetare för svenska sparare: Hur investerar man hållbart egentligen?

Därför lanseras nu Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Klimat och miljö engagerar – om detta råder inget tvivel. Tanke har dock ofta ett rejält försprång gentemot handling, vilket syns även i vårt sparande. Enligt färsk statistik från Fondbolagens förening är knappt 4 procent av svenskarnas fondförmögenhet investerade i mörkgröna fonder, det vill säga fonder vars mål är hållbara investeringar.

Detta trots att de allra flesta, 57 procent, anser det viktigt att fonden de investerar i är hållbar. Och allt viktigare blir det, i takt med att larm om energikris, vattenbrist och extremväder avlöst varandra.

Med tanke på det borde miljöfonden Lannebo Europe Green Transition vara intressant för många småsparare. Fonden lanseras i september 2022 och kommer att investera i små och mellanstora bolag som bidrar till Europas gröna omställning.

Ett vanligt argument när man investerar i en fond med hållbar inriktning, till exempel åt sina barn eller till pensionen, är att man inte vill investera i bolag som utarmar världens resurser. För hur stort är värdet av en säck pengar om det kommer på bekostnad av kollapsade ekosystem och klimatkris?

Men samtidigt uppger allt fler att de nu väljer hållbara fonder för att de tror att dessa fonder kommer att ge en högre avkastning.

– Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga men också vår tids stora investeringsmöjlighet. Bolag verksamma inom områden som grön energi, elektrifiering och resurseffektivisering har årtionden av medvind framför sig, säger Ulrik Ellesgaard, förvaltare av Lannebo Europe Green Transition.

Nya regler gör det enklare.

Ett problem för sparare som velat investera i hållbara fonder är att det varit oklart exakt vad det innebär. Kan man lita på att en fond som kallar sig hållbar faktiskt investerar hållbart?

Sedan mars 2022 finns ett EU-gemensamt ramverk för hållbara fonder. Ramverket ska göra det lättare för sparare att se vilken miljöpåverkan sparandet har.

Hållbart fokus

Alla fonder delas in i en av tre kategorier:

1 Fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

2 Fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Dessa kallas för ljusgröna fonder.

3 Fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa kallas för mörkgröna fonder.

Fonden Lannebo Europe Green Transition är en mörkgrön fond vilket innebär att fonden enbart investerar i bolag vars aktiviteter bidrar till den gröna omställningen i Europa.

Det kan vara bolag som skyndar på elektrifieringen, ökar tillgången till förnybar energi eller bidrar till att reducera utsläpp.

Lannebo Europe Green Transition skiljer sig alltså markant från fonder som exempelvis undviker att investera i sektorer som anses särskilt problematiska. I stället för att välja bort vissa bolag är Lannebo Europe Green Transitions mål att aktivt investera i företag som leder den gröna omställningen.

Det finns en högre grad av innovation bland små- och medelstora bolag, som är den typ av bolag vi har mest erfarenhet av att jobba med. Det är också bland dem man kan hitta dolda pärlor.

Ulrik Ellesgaard

Fonden kommer att förvaltas av Ulrik Ellesgaard,  Philip Andreasen och Carsten Dehn som i dag också förvaltar Lannebo Europe Small Cap.

Det innebär att du som sparare vet att ditt sparkapital bara placeras i bolag som bidrar till en grönare framtid. Avtrycket från ditt sparande kommer att vara positivt för världen.

– Vi letar efter företag vars teknik kan förvandla världen till en bättre plats, med beprövade affärsmodeller. Eftersom vi fokuserar på mindre företag – small och midcap – är det möjligt att investera till en rimlig värdering samtidigt som vi kan påverka företagen att ta ytterligare steg för att utvecklas i en grönare riktning, säger Ulrik Ellesgaard.

Nya regler gör det enklare.

Nya regler gör det enklare.

Hållbart fokus

Hållbart fokus

Fonden kommer att förvaltas av Ulrik Ellesgaard,  Philip Andreasen och Carsten Dehn som i dag också förvaltar Lannebo Europe Small Cap.

Fonden kommer att förvaltas av Ulrik Ellesgaard,  Philip Andreasen och Carsten Dehn som i dag också förvaltar Lannebo Europe Small Cap.