"Välkomna till ett nytt Riksting 2017"

Det stora engagemanget i konstmusiken till följd av rikstinget i maj är välkommet. Nu gäller det att hålla frågor om konstmusikens relevans och tillgänglighet vid liv, skriver Helena Wessman, Susanne Rydén och Ulrika Holmgaard i en slutreplik i debatten om klassisk musik, och bjuder in till ett nytt riksting 2017.

Publicerad
Annons

Den 26 maj bjöd vi för första gången in till Riksting för västerländsk konstmusik. Intresset var stort och hela konstmusiklivet var representerat: orkestrar, operor och fria grupper, länsmusik och festivaler, sångare, musiker, dirigenter och tonsättare, grundskolor, gymnasier, förutbildningar och högskolor, kulturskolor, kyrkor och kammarmusikföreningar, ett stort antal intresse- och paraplyorganisationer, fackliga företrädare, agenturer och musikförlag, departement och myndigheter, företrädare för media samt politiker.
Med detta uppnåddes ett av Rikstingets syften: att konstmusiklivets aktörer skulle få syn på varandra, nätverka och få en gemensam bild av situationen för den konstform vi företräder. Rikstinget, och den debattartikel vi publicerade i Svenska Dagbladet samma dag, startade en välkommen och viktig debatt. Nu diskuteras konstmusikens relevans i dagens samhälle och hur vi på bästa sätt kan ge alla tillgång till denna viktiga del av vårt kulturarv.
Vi välkomnar det stora engagemanget och bjuder redan nu in hela branschen till Riksting 2017 som genomförs i Radiohuset i Stockholm den 5 april. Som förberedelse kommer vi i höst att genomföra öppna samråd om konstmusikens relevans och tillgänglighet i ett föränderligt samhälle.

Avslutningsvis vill vi förtydliga att när vi med Rikstinget tar ställning för den västerländska konstmusiken, tar vi inte avstånd från andra genrer. Som många debattörer påpekat marginaliseras också andra musikformer. Rikstinget syftar emellertid till att belysa den västerländska konstmusikens musikaliska världar specifikt. I begreppet innefattar vi då musik från alla epoker – också vår egen tid – komponerad över hela världen av både kvinnor och män. Musik som en del av vårt gemensamma kapital, tätt sammanflätad med våra liv.
Helena Wessman

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons