”VA-krav hindrar ny bebyggelse i glesbygd”

Kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringskostnader som kommuner ofta drar sig för, skriver debattörerna.
Kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringskostnader som kommuner ofta drar sig för, skriver debattörerna. Foto: Leif R Jansson/TT

Kraven på kommunerna att ordna kommunalt vatten och avlopp är för höga i dag. Lagen bör ändras för att underlätta mer villabebyggelse i kranskommuner utanför storstäderna, skriver tre SD-politiker.

Publicerad
Annons

Som kommunpolitiker i de mer glesbefolkade kranskommunerna i Stockholms och Upplands län märker vi en ökad inflyttning till våra kommuner. Bostadsbristen men också en önskan om en bättre och tryggare uppväxtmiljö för barnen gör att många barnfamiljer vill bort från staden och dess oroliga förorter. Ligger den nya bostaden någorlunda nära pendlarparkeringar till tåg eller buss blir det längre avståndet till arbete inte så betungande i tid räknat. Att inte ständigt behöva oroa sig för barnen är helt klart ett godtagbart skäl för många att acceptera lite längre restid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons