ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte

Läroplanen skulle fungera bättre om kravdelen i kursplanen togs bort. En orsak är att kravdelens skrivelser leder till en trivialisering av undervisningen. En annan orsak är att grundskolans och gymnasieskolans kursplaner i dag är mer eller mindre dysfunktionella. Det skriver läraren och författaren Johan Haeffner.

Publicerad

Att ta bort kravdelen i kursplanen ska inte missförstås som att jag förordar en kravlös skola. Varje skolämne i läroplanen har en kursplan, som är designad efter tre storheter: kunskapskrav, centralt innehåll och förmågor. Det centrala innehållet visar vilket kunskapsinnehåll som undervisningen ska bygga på inom respektive skolämne. Förmågorna är tänkt att ange varje skolämnes grundläggande syfte och mål. Poängen med kursplanens kunskapskrav är att tydliggöra vilka kunskaper som eleverna ska ha för ett visst betyg.

Laddar…