”Barn med diagnoser har hamnat i kläm”

Skolverkets rapport bekräftar att det är elever med npf som är de som drabbas allra hårdast av skolors misslyckade tillgänglighetsarbete. Rätten till utbildning ska gälla alla, skriver debattörerna Jiang Millington och Malin Holm.

Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT
Jiang Millington och Malin Holm

Jiang Millington och Malin Holm

Foto: Privat
Annons

Skolverket riktar svidande kritik mot skolors och huvudmäns arbete med och för elever med funktionsnedsättningar i sin egeninitierade studie ”Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning”. På samtliga punkter ges underkänt: anpassningar i den fysiska miljön, pedagogiska och specialpedagogiska anpassningar, kunskapsnivå hos rektorer, lärare och speciallärare, resursfördelning, fritidsverksamhet. Man kritiserar också skolornas syn på att inkludering innebär att särskilda undervisningsgrupper läggs ned eftersom det för en grupp elever är förutsättningen för att de ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons