Harald Gustafsson:Danskt hot gjorde svenska staten stark

Att Sverige började organiseras i statsliknande former under medeltiden var bara delvis en konsekvens av inrikes behov och förhållanden. En ny avhandling visar att Gustav Vasas samordning av stridande trupper var minst lika betydelsefull för grundläggandet av den starka svenska statsmakten.

Harald Gustafsson
Publicerad
Annons

Vi tar ofta för givet att det finns en statsmakt som kan fatta beslut som rör oss alla, som har omsorg om lag och rätt, som vakar över vår säkerhet och vårt försvar, som tar in skatt från oss för att finansiera sin verksamhet, och vars myndighet slutar tvärt vid en statsgräns. Men att dessa komplicerade territoriella organisationer finns är ingalunda naturgivet. Inom historisk, statsvetenskaplig och makrosociologisk forskning brukar man tala om en statsbildningsprocess. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons