Klimatsmart sensation – men finns nackdelar

Ledlampa.
Ledlampa. Foto: Staffan Löwstedt

GUIDE | Framtagningen av den energisnåla ledlampan ansågs vara en sådan sensation att forskarna belönades med Nobelpriset år 2014. På grund av att den drar mindre energi är den också klimatsmart. Det finns dock nackdelar med teknologin i form av bland annat koncentrations- och sömnstörningar.

Izabella Rosengren
Publicerad
Annons

En av anledningarna till att uppfinnarna av den blå lysdioden (led) fick Nobelpriset i fysik 2014 var för att deras uppfinning ansågs vara till gagn för mänskligheten i form av minskad energianvändning. Och med tanke på att en ledlampa håller i minst 10 000 timmar (tio år) och drar cirka 6 watt per år jämfört med en vanlig glödlampa som håller i drygt 1 000 timmar (ett år) och drar 60 watt blir energibesparingen enorm. Således kommer mindre kol-/vind-/vatten-/sol-/kärnkraft att gå åt till belysning, vilket är bra för klimatet.

I och med att det krävs mindre energi blir det också mindre utsläpp av växthusgaser och andra skadliga gaser och partiklar. Det är bra för att det dels minskar inverkan på den globala uppvärmningen, dels minskar risken för kärnkraftshaveri, dels för att det blir mindre farliga partiklar i vår omgivning som kan göra oss sjuka, till exempel tungmetaller och sot. Detta i sin tur innebär att samhällets kostnader för vård, arbetsbortfall och liknande minskar. Minskad inverkan på klimatet innebär också att färre kommer att tvingas flytta från sina hem på grund av klimatförändringen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons