”Sverige behöver införa talangvisum”

Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit, skriver författarna.
Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit, skriver författarna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Kompetensförsörjningen är en av näringslivets svåraste frågor. För att klara konkurrensen måste både nya med­arbetare och fler inve­sterare få möjlighet att komma till Sverige, skriver Maria Rankka och Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare.

Uppdaterad
Publicerad
Orlando G Boström, Stephanie Wiegner
Foto: Orlando G Boström, Stephanie Wiegner
Annons

Sverige borde ha som uttalad ambition att bli bäst i världen på att locka internationella topptalanger för arbete och före­tagande. Många länder har infört eller håller på att införa särskilda visum för talanger och investerare. Det borde vi också göra. Men i stället för att utveckla och avbyråkratisera reglerna för arbetskraftsinvandring diskuteras hur det gällande regelverket ska skärpas. Något som kommer att göra det svårare för företag att rekry­tera specialistkompetens, vilket i sin tur gör det svårare för kunskapsintensiva företag att växa och utveck­las i Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons