”Felaktigt om våra könsidentitetsutredningar”

Det är olyckligt att Gillberg och medförfattare utan närmare källgranskning bidrar till att sprida ett missförstånd/felaktigt rykte om könsidentitetsutredningarna som bedrivs hos BUP i Stockholm, skriver verksamhetschefen med flera i en replik.

Publicerad
Annons

REPLIK | KÖNSDYSFORI HOS BARN

Detta inlägg är ett klargörande av sakfel och bör läsas som ett komplement till BUP Skånes, RFSL:s, och Transammans nyanserande beskrivningar av vården för unga med könsidentitetsfrågeställningar. BUP Stockholm, Teamet för könsidentitetsutredningar vill förtydliga att alla könsidentitetsutredningar för unga individanpassas, i en replik till Gillberg med flera 18/3.

Utredningsupplägget, utan att närmare gå in på själva innehållet i utredningen, innefattar som ett absolut minimum följande; ett första besök där ungdom och vårdnadshavare gemensamt träffar psykolog i cirka 1,5 timme. Därefter följer minst tre individuella samtal med psykolog samt ett enskilt psykologsamtal för vårdnadshavare (två separata besök om vårdnadshavare så önskar), ett besök hos läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri för både vårdnadshavare och ungdom, där enskilt samtal med ungdomen ingår. Därefter sker ett samråd i utredningsteamet då behov av ytterligare utredningsbesök och andra insatser (som exempelvis utredning av misstänkta neuropsykiatriska funktionsavvikelser) noga övervägs, följt av ett besök där vårdnadshavare och ungdom träffar specialistläkare och psykolog gemensamt.

Annons
Annons

Detta är ett utredningsförfarande som vanligen tar flera månader och som för de allra flesta patienterna med neuropsykiatriska funktionsavvikelser blir mer omfattande än beskrivningen ovan.

Om utredningen i detta skede, i enlighet med Socialstyrelsens kunskapsstöd och internationella behandlingsriktlinjer, talar för att ungdomen skulle kunna gynnas av pubertetsbromsande behandling konsulteras barnendokrinologisk specialistläkare som efter kroppslig utredning tar ställning till och ansvarar för denna behandling.

I utredningen ingår även en fas med glesare uppföljning då ungdomen lever i sin vardagsmiljö i enlighet med sin könsidentitet i syfte att fortsätta utforska och utvärdera sina erfarenheter. Denna fas pågår vanligen i minst ett år innan utredningsteamet efter förnyad bedömning och tvärprofessionellt samråd tar ställning till om ungdomen uppfyller kriterier enligt WHO:s diagnossystem ICD-10 för diagnosen transsexualism. Att diagnosen transsexualism fastställts är en förutsättning för att behandling med könshormoner och avlägsnande av bröstvävnad kan bli aktuellt. De ungdomar som blir aktuella för sådan behandling har genomgått en gedigen utredning och närmar sig oftast myndig ålder.

Det är olyckligt att Gillberg och medförfattare utan närmare källgranskning bidrar till att sprida ett missförstånd/felaktigt rykte/ om att de könsidentitetsutredningar som bedrivs vid utredningsenheten och leder fram till fastställd könsdysforidiagnos endast består av tre samtal.

Mottagningen delar uppfattningen att det är mycket angeläget med ytterligare forskning inom området. Vi rekryterar ungdomar till pågående etikprövad longitudinell forskning och bidrar till arbetet med utveckling av det nationella kvalitetsregistret för unga med könsdysfori.

Göran Rydén
specalist psykiatri, överläkare, verksamhetschef BUP Stockholm
Susanna Terling
specialist barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, BUP Konsultenhet för könsidentitetsutredningar
Bozena Fatyga
leg psykolog, BUP:s team för könsidentitetsutredningar
Viktoria Trepp
leg psykolog, BUP:s Konsultenhet för könsidentitetsutredningar

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons