”Så stärker vi stödet för elever med språkstörning”

Dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning slår hårt mot lärandet. Med otillräckliga anpassningar i skolan blir de kommunikativa svårigheterna en oöverstiglig barriär mellan eleverna och omvärlden. Genom regional samordning och bättre möjligheter för skolorna att ta sitt ansvar vill vi bryta den barriären, skriver Jan Sydhoff, särskild utredare som på torsdagen överlämnar sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Publicerad
Katarzyna Korza/TT
Foto: Katarzyna Korza/TT
Annons

Rätt anpassningar och stöd är avgörande för att elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter i klassrummet. I dag brister stödet i stora delar av landet. Delvis beroende på att grav språkstörning är alltför okänt, även inom skolan. Vi i utredningen har undersökt hur stor gruppen elever med grav språkstörning är, och landat i 10 000 elever i grund- och gymnasieskolan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons