”Öka hållbarheten i hela livsmedelskedjan”

Foto: Joakim Ståhl

Framtidens livsmedelsproduktion står inför stora utmaningar. Redan år 2050 beräknas vi vara 2 miljarder fler människor i världen. Samtidigt bidrar ohållbara metoder till utsläpp av växthusgaser och näringsläckage, och i konsumentledet är svinnet stort. Därför föreslår vi långtgående mål för en mer hållbar livsmedelskedja, skriver representanter för ett IVA-projekt.

Publicerad
Annons

En hållbar och resurseffektiv matproduktion och konsumtion är central för att världen ska klara befolkningstillväxt och andra utmaningar. FN:s jordbruksorgan FAO påpekar att vi inom bara några decennier måste producera 60 procent mer mat än vi gjorde 2007. Denna produktionsökning ska ske samtidigt som vi måste bli mer sparsamma med jordens resurser, minska vår miljöpåverkan, reducera utsläppen av växthusgaser, tackla klimatförändringarna och klara konkurrensen om bördig jordbruksmark. Att få denna ekvation att gå ihop är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons