Annons

Glömda verktyget i hållbarhetsarbetet

Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.
Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.

Tjänstepensionen är en för många företag outnyttjad förmån. Men med en enkel lösning kan alla företag få mer ut av sina tjänstepensionsinvesteringar. Det menar Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.

Trots att svenska företag varje dag investerar 500 miljoner kronor i sina anställdas tjänstepension upphandlas förmånen ofta med mindre entusiasm än företagets kaffeautomat. Samtidigt kan en noga kravställd tjänstepensionslösning vara det som både lockar framtidens talanger och stärker företagets employer branding-profil.

– För att verkligen få valuta för pengarna behöver svenska företag bli bättre kravställare på sina tjänstepensionsleverantörer. Precis som du vill att företagets kaffe ska vara både gott och hållbart producerat borde du säkerställa att tjänstepensionen är förmånlig och att pengarna placeras i en hållbar riktning, förklarar Rundbladh och fortsätter:

– Där tjänstepensionen skiljer sig är att det inte nödvändigtvis behöver kosta mer för högre kvalitet.

Många missar att ställa krav

Det Jenny Rundbladh syftar på är att många företag missar att ställa viktiga krav på sin tjänstepensionsleverantör, som på sikt kan bli kostsamma. Ett exempel som hon lyfter är saknaden av en uttalad process för onboarding och offboarding gällande utlandstjänstgöring för företaget, där även tjänstepensionen ingår som en viktig del.

– Det är inte ovanligt att en anställd återvänder från en utlandstjänst med en avtalad pensionslösning som är anpassad för det aktuella landet. Ifall den inte avslutas vid hemkomst kan det resultera i dubbla förmåner som leder till ökade kostnader och oönskat krångel för den person som hanterar företagets pensionslösningar, säger Jenny Rundbladh.

Locka och behåll talangerna med hållbarhet i fokus

Ett annat exempel som lyfts är det mervärde som strikta hållbarhetskrav kan ge. Enligt en undersökning från SPP ställer svenska företag generellt inte några hållbarhetskrav alls på sina pensionsupphandlingar och kapitalplaceringar. Samtidigt visade undersökningen att 9 av 10 anställda vill ha en hållbar tjänstepension.

– En hållbar tjänstepension kan vara ett viktigt verktyg i företagets hållbarhetsarbete, och ger ett reellt mervärde till era anställda som vill känna sig trygga med att deras pengar placeras i hållbar riktning.

Slutligen understryker Jenny Rundbladh vikten av att tidigt involvera samtliga intressenter i valet av tjänstepensionsleverantör.

– Det kan låta krångligt att göra alla nöjda, men just därför har vi på SPP tagit fram en unik guide inför valet av tjänstepensionsleverantör. Så att du kan få ut så mycket som möjligt av just er tjänstepensionslösning.